English

 

 

ד”ר שרון ידין

משפט ורגולציה, משפט מנהלי, תאוריות של רגולציה, גישות אסדרה רכות

 

      sharony@yvc.ac.il    

ד”ר שרון ידין היא משפטנית, מרצה בכירה וחוקרת בבית הספר למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית עמק יזרעאל. היא משמשת עמיתת מחקר במרכז מינרווה לשלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה ועורכת של כתב העת Humanities & Social Sciences Communications מבית Springer Nature. ד”ר ידין היא מומחית לרגולציה ומשפט מנהלי, ומחברת הספרים רגולציה: המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטורייםרגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי; ו- Fighting Climate Change Through Shaming  (Cambridge University Press). היא בעלת תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ופוסט דוקטורט מן האוניברסיטה העברית. כמו כן, היא מוסמכת במשפטים ובוגרת בהצטיינות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תחומי העניין העיקריים של ד”ר ידין הם רגולציה ומשפט, משפט מנהלי, תאוריה רגולטורית, רגולציה ותקשורת, ורגולציה רכה. כתיבתה מתמקדת ברגולציה של תאגידים פרטיים על ידי המנהל הציבורי ובצומת שבין רגולציה, ממשל, משפט ומדיניות. נוסף על ספריה פרסמה כ-30 מאמרים ופרקים בספרים. כמו כן היא ערכה/עורכת פרקים בספרים וחוברות נושאיות בכתבי עת מובילים. מחקריה של ד”ר ידין צוטטו בבית המשפט העליון, בכתבי העת החשובים בעולם בתחום המשפט והרגולציה, בהצעות חוק ובהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, והשפיעו על מדיניות רגולטורית בישראל, בייחוד בתחום החוזים הרגולטוריים והביוש הרגולטורי.

ד”ר ידין זכתה במלגות, מענקים ופרסים יוקרתיים, בהם פרס גורני לחוקר צעיר במשפט ציבורי, מלגת צבי מיתר ללימודי דוקטורט, מלגת ליידי דיוויס ללימודי בתר דוקטורט, ופרס לייקרס למחקרים באסדרת התקשורת. ספרה הראשון צוטט בהרחבה, בין היתר, בפסיקת בג”ץ בעניין מתווה הגז הטבעי – מפסקי הדין החשובים במשפט הציבורי. בפסק דין זה אימץ בית המשפט העליון באופן תקדימי את דוקטרינת החוזה הרגולטורי שפיתחה ד”ר ידין במחקריה ואפיין את מתווה הגז כחוזה רגולטורי וכביטוי לרגולציה הסכמית. 

ד”ר ידין מייעצת לרגולטורים, למשרדי ממשלה, לחברות בינלאומיות מובילות ולמשרדי עורכי דין. היא מרצה לסטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני בפקולטות למשפטים, למדיניות ציבורית, למנהל עסקים ולתקשורת. בין היתר, היא לימדה או מלמדת את הקורס חקיקה ורגולציה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, קורסים במשפט מנהלי בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן וקורס במשפט ורגולציה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה. ד”ר ידין כיהנה כנציגת ציבור וכחברת נשיאות במועצת העיתונות בישראל וכחברה במועצת תאגיד השידור הישראלי כאן, וכיום היא חברה בוועדה הציבורית של “מעלה” – עמותה לקידום אחריות חברתית של תאגידים בישראל ובוועד המנהל של האגודה הישראלית למשפט וחברה. כמו כן, היא חוקרת ב-Brown University במסגרת CSSN – Climate Social Science Network ומונתה כחברת ה-IPIE – International Panel on the Information Environment לתחום האקלים.

ספרים

רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי

הספר ראה אור בשנת 2018 בהוצאת נבו (זמין למנויים באתר נבו) – 416 עמודים.

בפסק דין מקיף ותקדימי הכיר בית המשפט העליון במתווה הגז הטבעי כתוצר של משא ומתן והסכמה בין רגולטורים ממשלתיים וחברות אנרגיה, והמשיג אותו כ-“חוזה רגולטורי” בהתבסס על מחקרים קודמים של המחברת. הספר מנתח את פסק הדין בראי המשפט המנהלי ותאוריות ברגולציה ומציע להחיל נורמות של שקיפות ושיתוף ציבור על חוזים רגולטוריים. חוזה רגולטורי הוא הסכמה פרטנית הנערכת בין רגולטור ממשלתי למפוקח פרטי, העוסקת בתנאי הפעילות הפרטית ומתכונת האסדרה הספציפית שתחול עליה, ובכלל זאת הכללים המסדירים, דפוסי הפיקוח ומתכונת האכיפה. צורה זו של אסדרה, המשלבת מאפיינים חוזיים-מסחריים וציבוריים-שלטוניים, מעוררת אתגרים ייחודיים העומדים כיום לפתחה של המדינה הרגולטורית המודרנית. הספר בוחן את החוזה הרגולטורי לאור עקרון הסמכות המנהלית, מנתח את מעמדן המשפטי של פסקאות יציבות, סוקר ומבקר פסקי דין של בית המשפט העליון שעסקו ברגולציה הסכמית, ומשווה את החוזה הרגולטורי למכשירים הסכמיים אחרים של המנהל הציבורי, כגון הבטחה מנהלית. הספר צוטט בפסיקה תקדימית של בית המשפט העליון, ובכלל זאת בעניין פרשנות הנחיות רגולטוריות (דיון נוסף זליגמן), בספרות המשפטית ובסקירות רגולטוריות.   

        תוכן עניינים                    מיקומים בספריות                     אזכורים בפסיקה

רגולציה: המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים

הספר ראה אור בשנת 2016 בהוצאת בורסי (זמין למנויים באתר נבו) – 385 עמודים.

הספר, המבוסס על עבודת הדוקטור של המחברת, צוטט בפסקי דין בולטים של בית המשפט העליון, בראשם בג”ץ מתווה הגז שבו אימץ בית המשפט העליון את התזה המרכזית בספר, בדבר נחיצותו ומעמדו של החוזה הרגולטורי. הספר צוטט גם בהצעות חוק, בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, במסמכי מדיניות ובספרות המשפטית. זהו החיבור הראשון והמקיף בספרות המשפטית בישראל בתחום האסדרה. הספר מציע, לראשונה, כי יחסים רגולטוריים בין המנהל הציבורי בישראל לבין חברות מפוקחות אינם בהכרח כופים וחד-כיווניים אלא מתבססים, במידה רבה, על דיאלוג, משא ומתן והסכמה. הספר מנתח את מעמדן המשפטי של ההסכמות בראי המשפט המנהלי וממשיג אותן כחוזה רגולטורי; מציע טיפולוגיה עשירה של חוזים רגולטוריים על בסיס סוגים שונים של תמורות ושל מסגרות משפטיות; ובוחן את הפרקטיקה בראי תאוריות ביקורתיות ברגולציה. מקרי המבחן המרכזיים הנדונים בספר כוללים את הפיקוח על ערוץ 10 על ידי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ואת הסדר פסגות ואייפקס עם רשות ניירות ערך. נוסף על אלה, הספר עשיר בדוגמאות של חוזים רגולטוריים הנערכים בשלל תחומים, בהם אנרגיה וסביבה, בנקאות ושוק ההון, עבודה, קמעונות, תחבורה, תשתיות, תקשורת וצרכנות. בפתחו של הספר הקדמה מאת שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק-ארז.

תוכן עניינים                      סקירה בדה-מרקר                 סקירה במגזין הפרקליטים                     אזכורים בפסיקה

Fighting Climate Change Through Shaming

This Book contends that regulators can and should shame companies into climate-responsible behavior by publicizing information on corporate contribution to climate change. Drawing on theories of regulatory shaming and environmental disclosure, the book introduces a “regulatory climate shaming” framework, which utilizes corporate reputational sensitivities and the willingness of stakeholders to hold firms accountable for their actions in the context of the climate crisis. The Book explores the developing landscape of climate shaming practices employed by governmental regulators in various jurisdictions via rankings, ratings, labeling, company reporting, lists, online databases, and other forms of information-sharing regarding corporate climate performance and compliance. Against the backdrop of insufficient climate law and regulation worldwide, the Book offers a rich normative and descriptive theory and viable policy directions for regulatory climate shaming, taking into account the promises and pitfalls of this nascent approach and insights gained from implementing regulatory shaming in other fields. It is a part of the Cambridge Elements Series – short, peer-reviewed books that aim to provide readers with original, cutting-edge insights into frontier topics. Online supplements are available on the Cambridge website.

            Cambridge University Press                         Video Abstract                                     Amazon

 Google Books                                   תוכן עניינים                                 הקדמה ועמודים ראשונים

                            סקירה ב-Yale Climate Connections                                

Book Discussion: ICON-S New Scholarship Showcase (YouTube)

Book Event: University of Haifa (Facebook Live, May 1st, 2024) 

Book Event: The Hebrew University (ICON-S Israel, May 19, 2024) 

Book Event: International Association on Regulation & Governance Inaugural Conference (Zoom panel, June 17-18 2024)

Book Event: APPAM webinar (July 15, 2024) 

מאמרים אקדמיים נבחרים

עברית

הטוב והרע במאגר האסדרה, מחקרי רגולציה ט (צפוי להתפרסם 2024)

ביקורת ספר: רצח תאיר ראדה ופרשת רומן זדורוב (אזי לב-און, ידיעות ספרים, 2023) מסגרות מדיה (2023)

הפרדוקס הדמוקרטי של תקנות הקורונה משפט וממשל כד 31 (2022)

פרשנות החוזה הרגולטורי: בעקבות הלכת זליגמן פורום עיוני משפט מד (2020)

המרחב ההבעתי של הרגולציה: האם המדינה צריכה לבייש? משפט ועסקים כג 577 (2020)

צו השעה: שיתוף ציבור בצו מוסכם המשפט כה 151 (חוברת מהפכת השקיפות וחוק חופש המידע) (2020)

ערוצי טלוויזיה: הערכת מודל האכיפה של הרשות השנייה רגולציה בישראל: ערכים, אפקטיביות, שיטות 320 (אייל טבת ויצחק גל-נור עורכים, 2019)

כריש, תנין ולוויתן: על הבטחות מנהליות, חוזים רגולטוריים וחיות אחרות במתווה הגז הטבעי מחקרי משפט לב 213 (2019)

בג”ץ מתווה הגז הטבעי והחוזה הרגולטורי: שינוי פרדיגמה במנהל ובמשפט הציבורי משפט וממשל יט 565 (2018)

הרגולציה השקטה: הסדרי אכיפה בלתי פורמליים של רשות ניירות ערך ומקרה אייפקס-פסגות מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות 169 (משפט חברה ותרבות, ישי בלנק ואח’ עורכים, 2016)

קצר בתקשורת: בין אינטרס ציבורי לאינטרס פרטי ברגולציה של ערוץ עשר דין ודברים ח 391 (2015)

המארג הרגולטורי-חינוכי: סימון תכניות טלוויזיה בסביבה התקשורתית החדשה מסגרות מדיה 13, 20 (2014) (עם טלי תאני-הררי)

מהי רגולציה? הצעה להגדרה בעקבות מופעים ראשונים של המונח בחקיקה הישראלית חוקים בקצרה 6 (2014)

חוזים רגולטוריים בשווקים פיננסיים בישראל עיוני משפט לה 447 (2012)

רגולציה עצמית בשוק הבנקאות הישראלי רבעון לבנקאות מה 19 (2010)

אנגלית

Soft Regulation Approaches to Climate Policy, in Elgar Encyclopedia of Climate Policy (Daniel Fiorino et al. eds., 2024)

Regulatory Shaming and the Problem of Corporate Climate Obstruction, 60 Harvard Journal on Legislation 337 (2023)

 The Crowdsourcing of Regulatory Monitoring and Enforcement, 17 Law and Ethics of Human Rights 95 (2023)

 Government Regulation by Eco-Shaming Corporations: Balancing Effectiveness and Fairness, in The Legal Aspects of Shaming: An Ancient Sanction in the Modern World 225 (Meital Pinto & Guy Seidman eds., 2023)

Manipulating Disclosure: Creative Compliance in the Israeli Food Industry, 66 Saint Louis University Law Journal 149 (2021)

Israel’s Law and Regulation After the Gas Discoveries, in Regulation in Israel: Values, Effectiveness, Methods 217 (Eyal Tevet, Varda Shiffer & Itzhak Galnoor eds., 2021) – Please Email me for a PDF copy.

E-Regulation, 38 Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 101 (2020)

Saving Lives Through Shaming, 9 Harvard Business Law Review Online 57 (2019)

Regulatory Shaming, 49 Environmental Law 407 (2019)

Shaming Big Pharma, 36 Yale Journal on Regulation Bulletin 131 (2019)

Regulation and the Separation of Powers, 28 Southern California Interdisciplinary Law Journal 357 (2019) (with Ariel Bendor)

Regulatory Literacy: Rethinking Television Rating in the New Media Age, 88 University of Missouri-Kansas City Law Review 101 (2019) (with Tali Teeni Harari)

Too Small to Fail: State Bailouts and Capture by Industry Underdogs, 43 Capital University Law Review 889 (2015)

הרצאות וראיונות

רגולציה פיננסית ובעיית השבי הרגולטורי בפסיקה הישראלית – יום עיון מרכז חת בנושא שוק ההון ורגולציה פיננסית

Can Shaming Save the Planet? – Minerva Center for the Rule of Law Under Extreme Conditions – Book Seminar

השיימינג עובד? – ראיון ל”בעלי עניין” בערוץ רלוונט   

כלכלת שיימינג – ראיון לדה מרקר   

ביוש רגולטורי והרשימה השחורה של חברות המזון – ראיון לצבע הכסף, רשת ב כאן   

הטוב והרע במאגר האסדרה – וידאוקאסט שיחה עם מומחה – מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה   

ביוש רגולטורי וסיכול מדיניות אקלים – הכנס השנתי של האגודה למשפט ציבורי    דיון, שאלות ותשובות

הטוב והרע במאגר האסדרה – הרצאה לקבוצת מחקר בתחום הרגולציה   

מאגר האסדרה: הזדמנויות ואתגרים – יום עיון מרכז חת בנושא חוק עקרונות האסדרה

הקלות ושינויים רגולטוריים בעת מלחמה – וובינר מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, שיח מומחים בנושא רגולציה לעת משבר  

שיימינג, תקשורת, ונגישות לחקיקה – ראיון לרדיו קול יזרעאל לכבוד כנס האגודה הישראלית לתקשורת  

ביוש רגולטורי ומשבר האקלים – סדרת הרצאות בנושא מדיניות ציבורית לשינוי התנהגות, האוניברסיטה העברית

שיימינג לחברות, טייקונים ופקידים יכול להיות אפקטיבי וגם מכוער – שיחה עם גיא רולניק ונעמי נידם בפודקאסט המרקרים

ציות יצירתי: רפורמת סימון מוצרי מזון בישראל – הרצאה בכנס האגודה למשפט ציבורי ICON-S

ביוש ממשלתי של תאגידים על ידי רגולטורים סביבתיים: לקראת תאוריה ודוקטרינה חדשות ליישום בהקשרי משפט ומדיניות – הרצאה בוועידה השנתית למדע ולסביבה

שיימינג סביבתי בחסות מדינת ישראל – ראיון ב-Ynet

הפרדוקס הדמוקרטי של תקנות הקורונה – סמינר סגל של המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר

ביוש רגולטורי – שיחה עם ד”ר איריס סורוקר, מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, סדרת “שיחות עם מומחים על תחרות, רגולציה ומה שביניהן”

ביוש תאגידים על ידי רגולטורים סביבתיים – אקלים משתנה, כנס בינאוניברסיטאי לחקר משבר האקלים במדעי הרוח והחברה

Regulatory Eco-Shaming – The European Environmental Law Forum annual conference – video presentation

ביוש רגולטורי ככלי לקידום אחריות תאגידית: המקרה של בטיחות במקום העבודה – האגודה הישראלית לאחריות תאגידית וקיימות בעסקים

נגישות לתקנות הקורונה: שקיפות ממשלתית ומשפט חזותי – כנס מחוקקים וחקיקה בעידן הקורונה, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

נגישות לתקנות הקורונה: שקיפות ממשלתית חדשה בעידן האינפוגרפיקה והרשתות החברתיות – כנס תקשורת בעת קורונה, בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל

פרשנות החוזה הרגולטורי – סימפוזיון בנושא הלכת זליגמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

האם רגולציה מסוגלת להציל את שוק התקשורת? – הרצאה במכון ון ליר

ביוש רגולטורי – ראיון בפרקליטים עד הבית, רשת 13

רגולציה ברשות השנייה לטלוויזיה ורדיו – ראיון לרדיו קול העין (לתקציר הראיון בעין השביעית)

סוגיות משפטיות במתווה הגז – ראיון בגלי צה”ל

E-Regulation – Netherlands Institute of Governance conference – video presentation

Regulatory Shaming – Ipse Dixit podcast

שיתוף ציבור בפרויקטי תשתית – ועידת ישראל לעסקים  (לתקציר הפאנל – גלובס)   

מתחת לרדאר: הצעדים שיעזרו לצמצם את תאונות הבנייה – ראיון לגלובס

ראיון אישי – דה יורה, מגזין הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

פובליציסטיקה ובלוגים

מאגר האסדרה ובעיית השקיפות – פוסט בבלוג ICON-S

Can Regulatory Shaming Save the Planet? – Fifteen Eighty Four, a blog by Cambridge University Press

הרשימה השחורה של חברות המזון: הבושה עובדת, אפילו בישראל – טור דעה בזמן ישראל

מצעד בושה יעיל: דירוג חברות המזון היקרניות לפי שיעור וקצב העלאת המחירים בשנה החולפת – טור דעה בדה-מרקר

Harnessing Regulatory Shaming to Overcome Corporate Climate Obstruction – Notice & Comment, a blog by Yale Journal on Regulation

ביוש חברות הוא כלי לגיטימי, אך לא צריך להפעילו נגד מחיר הקולה – טור דעה בדה-מרקר

כיווני התפתחות חדשים במשפט המנהלי – לקראת הסדרה חקיקתית? – פוסט בבלוג ICON-S

ביוש רגולטורי אקלימי – כלי חדשני להתמודדות ממשלתית עם חברות התורמות למשבר האקלים – אקולוגיה וסביבה 13(4) “בקצרה”

Climate Shaming Corporations: A New Environmental and Financial Regulation Tool – Duke Financial Economics Center FinReg Blog

How Regulatory Shaming Can Help Solve Corporate Climate Obstruction – Columbia Law School Blue Sky Blog

המגזר הפרטי והרגולטור: האמנם יריבים מושבעים? – טור דעה בדיומא

ציות “יצירתי”: על תגובת חברות המזון לרפורמת סימון מוצרי המזון של משרד הבריאות – טור דעה בדיומא

רגולציה כמקצוע – טור דעה בדיומא

נגישות לחקיקת משנה בעידן הדיגיטלי: תקנות הקורונה כמקרה מבחן – פוסט בבלוג ICON-S

בימי הקורונה נדרשת רגולציה פשוטה – טור דעה בכלכליסט

התו הסגול לחזרה לשגרה – לא יותר מרגולציה מיושנת בתחפושת – טור דעה בגלובס

הטעות של רפורמת סימון מוצרי המזון – טור דעה בכלכליסט

הפתרון להתעללות: דירוג גני ילדים בכוכבים – כמו במסעדות – טור דעה בדה-מרקר

הפתרון למוות של פועלים: שיימינג לקבלנים – טור דעה ב-Ynet

פרשת בזק-פילבר: הגיעה העת להסדיר את החוזים הרגולטוריים – טור דעה בגלובס

הזוג המוזר: הבטחה מנהלית וחוזה רגולטורי בפסיקתו של בג”ץ – פוסט בבלוג ICON-S

Should Regulators Shame Companies into Compliance? – The Regulatory Review

Shaming Big Pharma – Notice & Comment, a blog by Yale Journal on Regulation

קורסים נבחרים

משפט מנהלי | רגולציה ומשפטמדיניות רגולציה | חקיקה ורגולציה | סמינריון רגולציה ממשלתית: גישות ושיטות | מדיניות אנרגיה וסביבה | מדיניות אקלים | משפט חוקתי ומנהלי 

אתר זה פטור מחובת הנגשה ולא נעשו בו התאמות מיוחדות. בכל עניין הקשור בנגישות לאתר ניתן לפנות לד”ר שרון ידין בכתובת sharon@yadin.com