ד”ר שרון ידין

רגולציה, משפט מנהלי, חוזים רגולטוריים

      sharon@yadin.com    

ד”ר שרון ידין היא משפטנית, חוקרת ומרצה בכירה באקדמיה, מומחית לרגולציה ומשפט מנהלי, ומחברת הספרים “רגולציה: המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים” ו-“רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי”. היא בעלת תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ופוסט דוקטורט מן האוניברסיטה העברית. כמו כן היא מוסמכת במשפטים ובוגרת בהצטיינות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תחומי העניין העיקריים של ד”ר ידין הם תאוריות ברגולציה, כלים ושיטות אסדרה, דיני רגולציה, משפט ציבורי, חוזים רגולטוריים ורגולציה ותקשורת. כתיבתה מתמקדת ברגולציה מנהלית של תאגידים פרטיים ובצומת שבין רגולציה ומשפט. מחקריה של ד”ר ידין התפרסמו בספרים ובכתבי עת מובילים בארץ ובעולם וצוטטו בבית המשפט העליון ובבתי משפט נוספים, בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בספרות המשפטית בארץ ובחו”ל, בהצעות חוק ובמסמכים רגולטוריים שונים. מחקריה אף נסקרים באופן קבוע בבלוגים ובמגזינים בינלאומיים מובילים. 

ד”ר ידין זכתה במלגות ובפרסים יוקרתיים, בהם פרס גורני לחוקר צעיר במשפט ציבורי, מלגת צבי מיתר ללימודי דוקטורט, מלגת ליידי דיוויס ללימודי בתר דוקטורט ופרס לייקרס למחקרים באסדרת התקשורת. ספרה הראשון צוטט בהרחבה בפסיקת בג”ץ בעניין מתווה הגז הטבעי – מפסקי הדין החשובים במשפט הציבורי. בפסק דין זה אימץ בית המשפט העליון באופן תקדימי את דוקטרינת החוזה הרגולטורי שפיתחה ד”ר ידין במחקריה ואפיין את מתווה הגז כחוזה רגולטורי וכביטוי לרגולציה הסכמית. 

ד”ר ידין, עורכת דין מוסמכת משנת 2006, מייעצת לרגולטורים, למשרדי ממשלה, לחברות ולמשרדי עורכי דין, מרצה בהשתלמויות ובכנסים ומתראיינת בכלי התקשורת בתחומי מומחיותה. היא מלמדת תלמידי תואר ראשון ותואר שני במגוון פקולטות למשפטים, חברת הוועד המנהל של האגודה הישראלית למשפט וחברה, חברה בוועדת האתיקה ובוועדה הציבורית של “מעלה” – עמותה לקידום אחריות חברתית של תאגידים בישראל, ונציגת ציבור וחברת נשיאות במועצת העיתונות בישראל.

ספרים

רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי

הספר ראה אור בשנת 2018 בהוצאת נבו (זמין למנויים באתר נבו) – 416 עמודים.

הספר עוסק בהרחבה בבג”ץ מתווה הגז ומנתח את יחסו של בית המשפט העליון לדיני רגולציה, לחוזים רגולטוריים ולהסדרים ראשוניים הנערכים ברשות המבצעת באופן הסכמי. הספר בוחן דוקטרינות ועקרונות ותיקים של המשפט המנהלי, הקשורים בסמכות מנהלית, בחוזה מנהלי, בשקיפות ושיתוף ציבוריים ובהבטחה מנהלית, ואת התאמתם לעידן הרגולטורי. 

הספר מתמקד בחוזה הרגולטורי – הסכמה פרטנית בין רגולטור מנהלי לתאגיד פרטי בדבר תנאי רגולציה ייחודיים שיחולו עליו – ובוחן את ההצדקות לשימוש במכשיר ההסכמי בהקשר הרגולטורי ואת הדינים הראויים לחול עליו, במישור הסמכות, הפרוצדורה ושיקול הדעת המנהליים. מקרה המבחן המרכזי הנדון בספר הוא מתווה הגז הטבעי.  

        תוכן עניינים                   מיקומים בספריות

רגולציה: המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים

הספר ראה אור בשנת 2016 בהוצאת בורסי (זמין למנויים באתר נבו) – 385 עמודים.

הספר, המבוסס על עבודת הדוקטור של המחברת, צוטט בפסקי דין בולטים של בית המשפט העליון ושל בתי משפט נוספים, כולל בג”ץ מתווה הגז הטבעי, שם נידון בהרחבה. הספר צוטט גם בהצעות חוק, בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, במסמכי מדיניות ובספרות המשפטית. הוא נסקר בתקשורת הישראלית ובמגוון מגזינים מקצועיים. הספר כולל הקדמה מאת השופטת דפנה ברק-ארז.

הספר הוא הראשון בספרות המשפטית לדון באופן מקיף ויסודי ברגולציה (אסדרה). עיקרו של הספר בפיתוח תאוריה של חוזים רגולטוריים. הספר בוחן את אסדרת המשק הישראלי בשלל תחומים: אנרגיה, תקשורת, פיננסים, סביבה, עבודה, קמעונות, תחבורה, תשתיות, צרכנות ועוד, ומתמקד ברגולציה הסכמית ובלתי פורמלית הנערכת בשווקים אלה. הספר מנתח את מעמדן המשפטי של ההסכמות וממשיג אותן כחוזה רגולטורי. הספר מציע טיפולוגיה של חוזים רגולטוריים ובוחן את יתרונותיהם לצד האתגרים שהם מעוררים, בייחוד מנקודת המבט של המשפט המנהלי ושל תאוריות ברגולציה. מקרי המבחן המרכזיים הנדונים בספר הם הסדר ערוץ 10 עם הרשות השנייה והסדר פסגות ואייפקס עם רשות ניירות ערך.

תוכן עניינים                      סקירה בדה-מרקר                 סקירה במגזין הפרקליטים                     אזכורים בפסיקה

מאמרים אקדמיים נבחרים

עברית

פרשנות החוזה הרגולטורי: בעקבות הלכת זליגמן פורום עיוני משפט (צפוי להתפרסם ב-2020)

המרחב ההבעתי של הרגולציה: האם המדינה צריכה לבייש? משפט ועסקים כג (צפוי להתפרסם ב-2020)

צו השעה: שיתוף ציבור בצו מוסכם המשפט כה 151 (חוברת מהפכת השקיפות וחוק חופש המידע) (2020)

ערוצי טלוויזיה: הערכת מודל האכיפה של הרשות השנייה רגולציה בישראל: ערכים, אפקטיביות, שיטות 320 (אייל טבת ויצחק גל-נור עורכים, 2019)

כריש, תנין ולוויתן: על הבטחות מנהליות, חוזים רגולטוריים וחיות אחרות במתווה הגז הטבעי מחקרי משפט לב 213 (2019)

בג”ץ מתווה הגז הטבעי והחוזה הרגולטורי: שינוי פרדיגמה במנהל ובמשפט הציבורי משפט וממשל יט 565 (2018)

הרגולציה השקטה: הסדרי אכיפה בלתי פורמליים של רשות ניירות ערך ומקרה אייפקס-פסגות מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות 169 (משפט חברה ותרבות, ישי בלנק ואח’ עורכים, 2016)

קצר בתקשורת: בין אינטרס ציבורי לאינטרס פרטי ברגולציה של ערוץ עשר דין ודברים ח 391 (2015)

המארג הרגולטורי-חינוכי: סימון תכניות טלוויזיה בסביבה התקשורתית החדשה מסגרות מדיה 13, 20 (2014) (עם טלי תאני-הררי)

מהי רגולציה? הצעה להגדרה בעקבות מופעים ראשונים של המונח בחקיקה הישראלית חוקים בקצרה 6 (2014)

חוזים רגולטוריים בשווקים פיננסיים בישראל עיוני משפט לה 447 (2012)

רגולציה עצמית בשוק הבנקאות הישראלי רבעון לבנקאות מה 19 (2010)

 

הרצאות וראיונות

קורסים נבחרים

משפט מנהלי, רגולציה ומשפט, דיני תאגידים, סמינריון סוגיות ברגולציה, דיני חוזים, סמינריון משפט מנהלי במאה ה-21: מהפכת המידע, דיני תקשורת, משפט עסקי, רגולציה ותקשורת